BejelentésEzerszem Biztosítási Képviselet
- Hogy biztonságban lehessen! - 06-20/598-53-05

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Hírek
Bicske kártya kedvezmény

Megelőlegezett lehetőség!!!

tovább >>


Különleges CASCO akció!

Óriási Casco kedvezmények! Kérjen részletesebb információt, kérje díjmentes ajánlatunkat!

tovább >>


Adóoptimalizálás!

PM, APEH által is elismert, legális módon fizethet kevesebb adót, járulékot. Miért fizetne többet, ha szabályosan fizethet sokkal kevesebbet?

tovább >>


Megbízottakat keresünk!

12 éves vállalkozásunk helyi megbizottakat keres. Kérjük, küldje el jelentkezését: "Ezerszem", 2060 Bicske, Bajcsy-Zsiliszky u. 8. címre.

tovább >>

jégkár, jég, vihar, viharkár, tűz, tűzkár, földmozgás, földrengés, üvegkár, üveg, üvegtörés, elemi, elemi károk, elemi kár, jég kár, vihar kár, tűz kár, kárelhárítás, káresemény,

Kártanácsadás

Hazánkban jelenleg több mint két tucat biztosítótársaság mûködik, a biztosítási szerzõdések száma több millió. A legkörültekintõbb szerzõdések és elõrelátás ellenére is szinte mindennaposak a problémás káresemények. Tapasztalhatjuk, hogy ilyenkor nem mindig sikerül békésen megegyezni a biztosítóknak és a biztosítottaknak. A vitákban és azok megoldásában nincs azonos „súlycsoportban”a két fél. A biztosítók erõfölénye egyértelmû. A magát becsapottnak érzõ biztosított - a biztosításról szóló törvény értelmében - egyet tehet: jogi útra tereli a problémát. Ennek megnyugtató lezárásához néha évek kellenek. Kinek van erre ideje és pénze? A pereket jelentős részben meg lehet előzni, ha a károsult - legalábbis felkészültségben nem marad alul a biztosító szakembereivel szemben. A biztosított károsultaknak nyújt ilyen esetekben pézt, időt, energiát megtakarító segítséget a kártanácsadás.

Hasznos tanácsok

gépjárműfelelőségbiztosítási károk esetére

  • Javasoljuk, hogy minél előbb jelentse be a káreseményt.
  • Személyi sérüléses balesetnél minden esetben rendőrt kell hívni.
  • Ha Ön baleset részese, minden esetben a többi érintettel közösen kell kitölteni a Baleseti bejelentőt. Ha a felelősség kérdésében sikerült megállapodniuk, akkor a 14-es "megjegyzés" rovatba a vétkes járművezető a következő szöveget írja: "A baleset okozásáért a felelősségemet elismerem"
  • Ha vitás a felelősség kérdése megegyezhetnek, hogy rendőri közreműködést kérnek, de mindenképpen célszerű a szemtanuk adatainak rögzítése is.
  • Rendőri intézkedés esetén is ki kell tölteni a Kárbejelentő lapot. - Érdemes!!!
  • Balesetnél a szétszóródott nagyobb alkatrészek (például lökhárító, index, hűtőrács stb.) összeszedése és megőrzése szükséges.
  • A baleset során sérült jármű állapotán ne változtasson.
  • A mozgásképtelen gépjárművet a kárbejelentést követően a tárolási helyen szemlézik.

Jó tudni! - Néhány biztosítási alapfogalom röviden.

A biztosítás fogalma

A biztosítás kollektív pénztakarékosság, meghatározott, illetve véletlen károk fedezetére.

A szerzõdõ

Az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) a biztosítást megköti, vállalja és teljesíti a biztosítási díj megfizetését. A szerzõdõ azonos lehet a biztosítottal. A biztosított Az a személy vagy tárgy, akire (amelyre) a biztosítás szól.

A kedvezményezett

Az a személy (életbiztosításban általában név szerint is megjelölik, ha nem, akkor az örökös minõsül kedvezményezettnek), akinek a biztosított halála esetén (a nem életbiztosításban: a kár bekövetkeztekor) a biztosító a biztosítási összeget kifizeti.

A biztosítási kötvény

A biztosítási kötvény a biztosítási szerzõdés létrejöttét igazoló okmány, melyet feltétlenül meg kell õrizni, mert kár esetén nyilvánvaló igazolása - a díjfizetés igazolásával együtt - annak, hogy volt érvényes biztosítás. Elvesztés esetén célszerû a biztosítótól másolatot kérni.

Írásbeliség a biztosításban

A biztosítási szerzõdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre, és a jogviszony tartalmával kapcsolatos minden jognyilatkozat (például módosítás, változások bejelentése, felmondás) csak írásban érvényes.

Kárrendezés

A kárrendezés a biztosítási szolgáltatások egyik legfontosabb területe. A jogos kár gyors és rugalmas rendezése tükre a biztosítónak. A kárrendezés a kár bejelentésével kezdõdik. A kár bejelentésének végsõ idopontját az egyes biztosítási feltételek külön-külön szabályozzák. Vagyonkár esetén általában szükség van helyszíni szemlére. Ilyen esetben kárfelvételi jegyzõkönyv is készül. A megállapított kárt minden esetben pénzben téríti a biztosító.

Közlési kötelezettség

A biztosítási jogszabályok és feltételek jogkövetkezményekkel írják elõ a közlési kötelezettséget. A szerzõdõ és a biztosított a szerzõdéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. Az ilyen körülményt sem elhallgatni, sem valótlant közölni nem szabad. Kár esetén ez a szerzõdés érvénytelenségét, a szolgáltatás megtagadását vonhatja maga után.

Alulbiztosítás

Az olyan - a biztosítottra nézve kedvezõtlen - többnyire vagyonbiztosítás, amikor a biztosítási esemény bekövetkeztekor megállapítják, hogy a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a vagyontárgyak kárkori tényleges értéke. Ilyenkor a kártérítés legfeljebb a biztosítási összegig terjedhet. Oka: rosszul, nem a valóságos értékre kötötték meg a biztosítást.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)

Jogszabállyal létesített hatósági szerv, amely jelenleg a pénzügyminiszter felügyelete alatt mûködik. Feladat- és hatásköre széles körû. Egyfelõl az állami irányítást és szabályozást jelenti a biztosításügyben, másfelõl - szem elõtt tartva a társadalom, ezen belül a biztosítottak érdekeit - felügyeli a biztosítókat.

 

Közreműködésünk Ügyfeleink által megtapasztalt módon kiterjed a szerződések teljes életére, azaz - nem hagyjuk magára Ügyfeleinket a bajban sem.

Segíthetünk?

E tevékenységünk mára túlhaladta csupán saját biztosítási Ügyfeleink kiszolgálását. Kárrendezési, kárkifizetési, jogalapértelmezési, bővebben - bármely kárral, kárkifizetéssel kapcsolatos problémával nyugodtan forduljon bizalommal hozzánk. A károk, helyzetek, megitélések sokfélesége miatt valóban hatékony tanácsot személyesen tudunk nyújtani.

Kérjük, ha kártanácsadásra van szüksége, egyeztessen időpontot.

Címünk: 2060 Bicske, Bajcsy-Zs. u. 8.

Telefonszámok:

SkypeMy status

Vonalas telefon/telefax:+36/22-261-158

Mobiltelefon:+36/20-598-53-05
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!